„Synteza fletu z trance’owymi brzmieniami z duszą” –
wywiad udzielony dla Soundtraffic